Deze website bevat verouderde informatie en zal begin 2020 geheel worden vernieuwd. Wegens reorganisaties is sinds 2015 de museumruimte in de VU-bibliotheek niet meer beschikbaar. De collectie brieven, documenten en prenten is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en verhuist in de loop van 2019 naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn. De Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum' heeft sinds zomer 2018 de status van 'Werkgroep' van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. U kunt zich als lid van de Vereniging aanmelden bij de secretaris:
G.J. Johannes
De Lairessestraat 70 - II
1071 PG Amsterdam

Mail: bilderdijkmuseum@gmail.com


Uw Bilderdijk!

Eén van die heel wonderlijke mensen uit het Nederlandse verleden:
Willem Bilderdijk (1756-1831).

 

Als persoon: Solitair en groepsvormer.
Verleider en echtgenoot.
Melancholicus en optimist.
Protestant en esotericus.
Klassiek en romantisch.
Zachtaardig en bijtend.
Verslaafd en puriteins.
Als cultureel figuur: Vader van het Réveil.
Hoeder van de politieke traditie God-Nederland-Oranje,
maar immer mee-evoluerend met elk bewind.
Altijd zwervend, maar geestelijk steeds zichzelf.
Schrijver, dichter, denker.
Soms eersterangs, soms zesderangs.
Irritant en aantrekkelijk.
Je weet nooit echt wat er met die Bilderdijk aan de hand is,
per dag van leven, per bladzijde, per boek.


Vandaag de dag is er soms weinig, te weinig aandacht voor de eigen Nederlandse cultuur, ook die van het verleden. Het voortbestaan van cultuurgoed kan echter niet zonder die belangstelling. Zonder steun kan ook de Vereniging Het Bilderdijk-Museum niet bestaan. Ook U kunt helpen om Bilderdijks nalatenschap in stand te houden. Daarom vragen wij u als geïnteresseerde het lidmaatschap in overweging te nemen.