Bezoekersinformatie

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Deze website bevat verouderde informatie en zal begin 2020 geheel worden vernieuwd. Wegens reorganisaties is sinds 2015 de museumruimte in de VU-bibliotheek niet meer beschikbaar. De collectie brieven, documenten en prenten is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en verhuist in de loop van 2019 naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn.

De Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum' heeft sinds zomer 2018 de status van 'Werkgroep' van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen.

U kunt zich als lid van de Vereniging aanmelden bij de secretaris:


G.J. Johannes
De Lairessestraat 70-II
1071 PG Amsterdam

Of via onderstaand emailadres
Mail: bilderdijkmuseum@gmail.com