Werk van Bilderdijk - Brieven

Brief van Willem Bilderdijk aan Katharina Schweickhardt (1797)

Hoewel Willem Bilderdijk vooral bekendheid geniet vanwege zijn gedichten, heeft hij ook een boeiende correspondentie nagelaten. De omvangrijkste en in intellectueel opzicht interessantste briefwisselingen zijn die met Meinard en Hendrik Willem Tydeman en die met Isaac de Costa. Verder correspondeerde hij met destijds bekende figuren als Jeronimo de Bosch, Johan Valckenaer, Jeronimo de Vries, Johannes Kinker, Samuel Wiselius en Johann Grimm.
Deze briefwisselingen, inclusief veel brieven áán Bilderdijk, bevatten een schat aan gegevens over Bilderdijks opvattingen en meningen over allerlei actualiteiten en levensbeschouwelijke kwesties, maar ook over zijn ambities, verwachtingen en teleurstellingen, evenals zijn hebbelijkheden en ziekten. Voor een goed inzicht in de wereld van de late achttiende en de vroege negentiende eeuw zijn deze brieven bijzonder instructief.

Wat zijn persoonlijke leven betreft is de correspondentie met zijn (eerste) vrouw Catharina Woesthoeven intrigerend, net als die met zijn dochter Louise Sibilla. Uit de briefwisseling met zijn dochter is bijvoorbeeld een brief bewaard gebleven waarin hij commentaar geeft op een huwelijksaanzoek van een 'welgevallig jong mensch' aan haar.

Bilderdijk heeft uiteraard ook veel liefdesbrieven geschreven, onder andere aan zijn tweede partner Katharina Schweickhardt in Londen.

Meer weten over Bilderdijks brieven?

 • Uitgegeven brieven van Bilderdijk:

  Brieven van mr. Willem Bilderdijk, 5 dln. (Amsterdam 1836-1837)
  Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman gedurende de jaren 1807 tot 1831, red. H.W.T. Tydeman, 2 dln. (Sneek 1866-1867)
  Mr. W. Bilderdijk's eerste huwelijk, naar zijne briefwisseling met vrouw en dochter (1784-1807), red. J. van Vloten (Leiden 1873)
  Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel: 1772-1794, red. J. Bosch (Wageningen 1955)
  Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797, red. J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum, 2 dln. (Utrecht 1988)
  Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806, red. M. van Hattum (Utrecht, 2007)
  Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling, red. A.J. Hanou en G.J. Vis, 3 dln. (Amsterdam, Atlanta 1992-1993)
  De correspondentie van Rhijnvis Feith 1753-1824, red. J.C. Streng (Epe 1994)
  Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap: brieven 1795-1797. Hertaald en toegelicht door Marita Mathijsen (Amsterdam 1997)