Werk van Bilderdijk - Handschriften

(Afbeelding rechts) Handschrift van Vreugde (1805). Het handschrift laat zien hoe moeizaam het werd geschreven. De meeste gedichten van Bilderdijk ontstonden echter - volgens eigen zeggen - in een vlaag van inspiratie.

Het Bilderdijk Museum in Amsterdam bezit een groot aantal handschriften van Willem Bilderdijk, die op afspraak zijn te bezichtigen.

De handschriften zijn ook verzameld in een aantal andere collecties, waaronder die van het NIWI (Amsterdam), de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, het Letterkundig Museum (Den Haag), de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in de bibliotheek van de Universiteit Leiden.

 

Meer weten over Bilderdijks handschriften?

  • Werken over Bilderdijks handschriften:

    G.D.J. Schotel, 'Verslag over eenige handschriften nagelaten door Mr. W. Bilderdijk'. In: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde (1866), 119-137
    M. van Hattum, Catalogus van Handschriften, aanwezig in de collectie van het Bilderdijk-Museum (Amstelveen 1987)
    Ton Geerts, Het Bilderdijk-Museum. Catalogus van kunstvoorwerpen (Leiden 1994)
    Joris van Eijnatten, Adversaria Willem Bilderdijk Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, en Letterkundig Museum, Den Haag (Amstelveen 1997)