Inhoudsopgaven per nummer - Tijdschrift Het Bilderdijk-Museum

Sinds 1984 geeft de Vereniging Het Bilderdijk Museum een rijk geïllustreerd tijdschrift uit met artikelen over allerlei figuren die verband houden met leven en werk van Willem Bilderdijk, zoals Kinker, Geel, Groen van Prinsterer, Pindarus, Verwey, Spiegel, Halbertsma, Immerzeel, Scholte, Kuyper, Beets en Da Costa, en tal van andere dichters, uitgevers, kunstenaars, politici, geestelijken en opiniemakers. Maar het tijdschrift handelt natuurlijk primair over Bilderdijk zelf.

Het tijdschrift verschijnt eenmaal per jaar, meestal in de zomer.

Het tijdschrift is te koop via het museum. Leden van het museum ontvangen het tijdschrift gratis.
Nummers en publicaties zijn ook te bestellen. De oudere jaargangen van het tijdschrift zijn door de Bibliotheek van de Vrije Universiteit gedigitaliseerd en in open access beschikbaar gesteld.

Een pdf-bestand van het register (inhoudsopgaven, auteursnamen, persoonsnamen, registers) op de jaargangen 1984-2008 kunt u hier downloaden.

1984 (1)

Bilderdijk-Museum in tweevoud

L. Strengholt

1

Bilderdijk en Van der Keessel

H.C. Gall

2

Bilderdijk en Groen van Prinsterer

J.L. van Essen

6

Een vignet op enige van Bilderdijks brieven uit 1795

M. van Hattum

12

Nicolaas Beets over Willem Bilderdijk

Peter van Zonneveld

14

Recente literatuur

Redactioneel

15

Aanwinsten

Redactioneel

15

1985 (2)

Vrouwe Bilderdijks Kindergedichtjes

M. van Hattum

1

Julius Willem Bilderdijk (1798-1818)

Peter van Zonneveld

8

Nog iets over het vignet uit 1795

M. van Hattum

15

Recente literatuur

Redactioneel

16

1986 (3)

Hulde aan dr. Jan Bosch

Redactioneel

1

Bilderdijk en Geel

W. van den Berg

2

Willem Bilderdijk en H.L. Spiegels Hert-spiegel

F. Veenstra

3

Een portret van Elius of van Bilderdijk?

J. Bosch

13

Een sloddervos in de kopgroep. Twee opmerkingen bij Bilderdijk

Boudewijn Büch

15

Bilderdijk en Exodus. Een aantekening van Nicolaas Beets (1835)

Peter van Zonneveld

16

Recente literatuur

Redactioneel

16

1987 (4)

De toekomst van de Bilderdijkstudie

P.J. Buijnsters

1

Een tekening van Schweickhardt in Bilderdijks album

M. van Hattum

9

Bilderdijk als kermisattractie

Marja Keyser

10

Een vers aan den noesten plantheer. Bilderdijks opschrift voor Valckenaers tuinkoepel

Marca Bultink

11

Een stukje Bilderdijk verdwijnt?

Redactioneel

13

Bilderdijksymposium 1988

Redactioneel

14

Yntema over Bilderdijk

M. van Hattum

14

[afb.: intekenlijst op Bilderdijks voorlezingen in de Hollandsche tale, 7 december 1811 (B.-M. hs. A 67)];

Redactioneel

15

Recente literatuur

Redactioneel

16

1988 (5)

Bilderdijk en de Nederlandse Pindarus-receptie

Piet Gerbrandy

1

Rectificatie [op artikel-Bultink in 4 (1987)]

Redactioneel

10

Bilderdijk over de toonbank

J.J. Kloek

11

Lublink over Bilderdijk

M. van Hattum

16

[afb.: interieur van het museum]

Redactioneel

16

1989 (6)

Mijne Heren, Amice, Mijn Vriend. Over J. Immerzeel, Jr. uitgever en W. Bilderdijk auteur

B.P.M. Dongelmans

1

In memoriam W.J.H. Caron

J. Bosch

11

Een spoor van Rochester?

A.J. Hanou

12

Willem Bilderdijk west of the Mississippi: Evidence of the poets continuing influence in the life of Hendrik Pieter Scholte

Philip E. Webber

12

Een tekening van Bilderdijk in Chevalliers album

M. van Hattum

15

Recente literatuur

Redactioneel

16

Bilderdijk-scripties 1983-1988

Redactioneel

16

Symposiumbundel Bilderdijks boekenwijsheid

Redactioneel

16

1990 (7)

In memoriam Leen Strengholt

J.J. Kloek

1

Iets over woordvorming en woordschepping bij Bilderdijk

J. van Marle

2

Bilderdijkiana in het Vosmaer-archief

J.J.A. Bervoets

9

Carel Vosmaer over Bilderdijk

Nop Maas

10

Bilderdijkiana in Basel

Marita Mathijsen

12

Bilderdijk in de Janus?

A.J. Hanou

14

Bilderdijks peetgeschenk voor Willem Daniël da Costa

M. van Hattum

15

Boekaankondiging [H.H.J. de Leeuwe, Bilderdijk, het drama en het toneel]

H.H.J. Leeuwe

16

Recente literatuur

Redactioneel

16

1991 (8)

Bilderdijk en de Revolutie

G.J. Schutte

1

Bilderdijk geeft Jan de Witt de wind van voren

J.J. Kloek

9

Boekaankondiging [Inventaris van de archieven van de familie Tydeman en Catalogus van de verzameling betreffende G.T.N. en Hugo Suringar]

M. van Hattum

12

Recente literatuur

Redactioneel

16

Redactioneel [redactiewijziging]

Redactioneel

16

[afb.: kop van Bilderdijk. Weekblad voor het Bilderdijk-kwartier 4e jg. nr 165 (zaterdag 2.6.1906)]

Redactioneel

16

1992 (9)

Bilderdijks ontwerpen voor penningen en cachetten: een onbekend aspect van zijn tekenkunst

Ton Geerts

1

“Dat al wie roem bejaagt aan Bilderdijk zich spiegel...” Bilderdijk en de Leidse student-auteurs uit de jaren dertig van de negentiende eeuw

Marita Mathijsen

13

Boekaankondiging [W. van der Zwaag, Willem Bilderdijk: vader van het Réveil]

L. Engelfriet

19

Boekaankondiging [Johannes Kinker (1764-1845), Briefwisseling I (1792-1822)]

M. van Hattum

20

Recente literatuur

Redactioneel

23

[afb.: deksel van Willem Bilderdijk-sigarendoos]

Redactioneel

24

1993 (10)

Bilderdijk en zijn weldoener. De relatie tussen Willem Bilderdijk en Johan Valckenaer

Marca Bultink

1

“Hy verstaat geen Hollandsch”. Bilderdijks lesmateriaal voor Koning Lodewijk

M. van Hattum

8

Een gift van Abraham Kuyper

J. de Bruijn

11

Aanwinst: een portret van Willem Bilderdijk door Christiaan Kramm

Ton Geerts

15

Recente literatuur

Redactioneel

16

1994 (11)

De vriendschap tussen Bilderdijk en Halbertsma

Ph.H. Breuker

1

Een standbeeld voor Bilderdijk?

Mieke van der Wal

14

Aankondiging kunstcatalogus

Redactioneel

16

1995 (12)

De presentatie van het niet presenteerbare. Nederlandse ontwerpen voor een monument ter ere van Napoleon op de Mont Cenis 1813 : Van der Hart, Bilderdijk en Ziesenis

Erik A. de Jong

1

"Aan Cats" (1806): Bilderdijks verborgen boodschap

Joris van Eijnatten

8

Boekaankondiging [L. Engelfriet, Bilderdijk en het jodendom]

Joris van Eijnatten

12

Boekaankondiging [De kunst der poëzy (ed. W. van den Berg en J. Kloek)]

Piet Gerbrandy

14

Recente Bilderdijk-literatuur

Redactioneel

16

1996 (13)

De man op het vale paard draaft steeds voort. Bilderdijk en het einde der tijden

Joris van Eijnatten

1

Geen Elysium voor Pegaasje, t schootkatje van De Lannoy?;

Wa.R.D. van Oostrum

12

Recente literatuur

Redactioneel

16

1997 (14)

Kinkers Wereldstaat rond 1810 : een Verlichtingsepos als reactie op Bilderdijks Ondergang der eerste wareld 1809

A.J. Hanou

1

Uit Bilderdijks werkplaats: Studenten maken een editie van de brieven van W. Bilderdijk aan J.J.F. Wap

Marita Mathijsen

8

Waps gedenksteenplaatsing

M. van Hattum

10

[afb.: opening van het vernieuwde Bilderdijk-Museum, 9 januari 1995]

Redactioneel

15

Recente literatuur

Redactioneel

16

1998 (15)

"[...] die in mijn boezem leest!" Iets over stem en schrift bij Willem Bilderdijk

Wiel Kusters

1

“Geliefde vriendin en zuster in de Heere!” Mevrouw Bilderdijk en mevrouw Da Costa; een correspondentie

M. van Hattum

6

David Henriques de Castro Mzn (1826-1898) en de leunstoel van Bilderdijk

Julie-Marthe Cohen

11

Twee tekeningen bij Bilderdijks Urzijn en Valentijn

Ton Geerts

12

Recente literatuur

Redactioneel

15

Poëziesymposium 1999

Redactioneel

16

1999 (16)

Nachtegaal of combiketel? Metaforen voor het dichterschap bij Willem Bilderdijk en Albert Verwey

G.J. Johannes

1

Onbekende Bilderdijkiana in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam [M. van Hattum, Diverse stukken onder handschriftnummer XXX A 80 en Joris van Eijnatten, Een nieuw collegedictaat van Bilderdijks Leidse privatissimum]

Redactioneel

10

Boekaankondiging [van Hogere sferen]

L. Engelfriet

13

Recente literatuur

Redactioneel

15

Index Bilderdijk-Museum

Redactioneel

16

2000 (17)

"Sint Koster". Willem Bilderdijk over de uitvinding van de boekdrukkunst

Willem Heijting

1

“ô Reik my, naar den ouden trant,/ Een vast in leêr gevatten band.” Bilderdijks bijdrage in het album amicorum van Gerrit-Joan Meijer

M. van Hattum

10

Signalement: Bilderdijkiana in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;

Ton Geerts

14

Recente literatuur

Redactioneel

15

Correctie op BM 16 (1999), p. 12

Redactioneel

16

2001 (18)

Stuurloos tussen Socrates en Newton. De Nederlandse wijsbegeerte in Bilderdijks jeugd

H. Krop

1

Westerse esoterie en de eeuw van de Rede

W.J. Hanegraaff

6

Bilderdijk en het moderne onderzoek naar godsdienst

Peter van Rooden

7

Recensie [van Wie leert t krekeltjen zijn lied?]

Wiel Kusters

11

Bilderdijks “Zeereis”

M. van Hattum

13

Bilderdijk beknopt

Redactioneel

16

In memoriam dr. Jan Bosch

Redactioneel

16

2002 (19)

De jonge Bilderdijk in het Nederlandse toneeldebat van 1770-1800

Anna S. de Haas

1

Bilderdijks Toneelwetten. Theorie en Praktijk

H.H.J. de Leeuwe

8

Fatal Love meets Elfrida. Twee dramaversies van Vrouwe Bilderdijk

M. van Hattum

11

De vignetten in Treurspelen I en II

Redactioneel

23

Bilderdijks decorschetsen

Redactioneel

25

Een onterechte verbetering. In memoriam A.G. van der Horst

P.E.L. Verkuyl

27

Recente literatuur

Redactioneel

28

2003 (20)

Napoleon en de beeldvorming over zijn persoon

M. van Os

1

"De rot is in de val": over enkele spotprenten op Napoleon

Ton Geerts

6

Bilderdijks Ode "Napoleon"

Willem Bilderdijk

10

De Ode voor Napoleon. Parafrase en Essay

J.P. Guépin

15

Latijnse achtrergronden bij Bilderdijks Ode op Napoleon

Harm-Jan van Dam

23

"Moet dit een album zijn?" Bilderdijk en het album amicorum

M. van Hattum

31

Bilderdijk op het internet

Redactioneel

36