Onderwerpen - Tijdschrift Het Bilderdijk-Museum

Sinds 1984 geeft de Vereniging Het Bilderdijk Museum een rijk geïllustreerd tijdschrift uit met artikelen over allerlei figuren die verband houden met leven en werk van Willem Bilderdijk, zoals Kinker, Geel, Groen van Prinsterer, Pindarus, Verwey, Spiegel, Halbertsma, Immerzeel, Scholte, Kuyper, Beets en Da Costa, en tal van andere dichters, uitgevers, kunstenaars, politici, geestelijken en opiniemakers. Maar het tijdschrift handelt natuurlijk primair over Bilderdijk zelf.

Het tijdschrift verschijnt eenmaal per jaar, meestal in de zomer.

Het tijdschrift is te koop via het museum. Leden van het museum ontvangen het tijdschrift gratis.
Nummers en publicaties zijn ook te bestellen. De oudere jaargangen van het tijdschrift zijn door de Bibliotheek van de Vrije Universiteit gedigitaliseerd en in open access beschikbaar gesteld.

A       

aanwinsten       

1;15b,16      

aardappels       

10;4a*   11;4a,12a   

absolutisme       

9;19a      

adel       

9;19b,20a      

advocaat       

1;5b,6a      

album amicorum      

4;9      

almanakken       

6;8,9      

Alpen       

12;3b      

Antwerpen, Koninglijk Genootschap van Taal- en Dic

7;12-14      

Apocalyps       

13;4,5a      

Apollo       

9;14a      

archieven       

8;12-15      

Argus       

9;14a      

B       

Bargoens       

1;15b,16      

Basel, Bilderdijkiana      

7;12-14      

begrafenis       

1;15a      

België, uitgaven      

14;9a      

bezoek       

4;14b      

bibliografie       

4;2      

Bijweg (buiten te Bennebroek)   

4;11-13a   10;7b*   

Bilderdijk. Weekblad voor het Bilderdijkkwartier  

8;16*      

Bilderdijk-Museum       

1;1-2   5;16*   14;15*

Bilderdijks Boekenwijsheid      

6;16b      

Bilderdijk-sigaren       

9;24*      

Bilderdijk-studie       

4;1-8      

biografie       

4;3-5a      

Bladen voor Bosch    

3;1b,2a      

boekenlegger       

15;16a*      

boekhandelsadministratie       

5;11-15      

Brugge, Maatschappy van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde

3;15      

C       

cachetten       

9;1-13      

casusposities       

1;3b-5a      

cijferraadsel       

10;8b,9a      

Col du Mont Cenis   

12;1-8      

collegedictaat       

1;3,5      

Corpus juris civilis    

1;2b      

correspondentie-theorie       

12;10b,11a      

D       

Daphne (schip)      

2;11b,12a      

dissertatie       

1;5a*      

doctorsbul       

1;5b*      

Doelistentraditie       

8;2b      

drama       

7;16a      

drukproeven, correctie      

3;15   6;9a*   

E       

edities brieven en documenten   

4;5b,6a   14;8-10   

eindtijd       

13;1-12      

elysium voor dieren    

13;12-16a      

emblematiek       

12;9b-11a      

Eminent Hoofd      

8;2b,3a      

erepenning Maatschappij Nederlandsche Letterkunde   

11;4a      

eschatologische verwachting      

8;4b,7b,8a      

Exodus       

3;16b      

F       

faillissement       

10;3b,4a      

Felix Meritis      

11;2b,3a      

Ferreter,The (schip)    

2;11      

G       

gedenksteenplaatsing-       

14;10-15      

Gedenkzuil       

9;15a      

genootschappen       

10;4b      

geschiedenis, vaderlandse      

1;9b,10a      

geschiedfilosofie       

13;6b,7      

geschiedschrijving       

8;5b,7      

gezondheid       

10;4      

grafsteen       

14;9b*      

‘s-Gravenhage, plaquette Bilderdijkschool    

4;13b      

‘s-Gravenhage, woonhuis Prinsengracht    

14;12a*      

H       

Hanenpoot       

2;10a   4;6b   

herdenking-       

10;11-15      

hoofdhaar       

14;9b*      

Hoop en Fortuin (schip)   

2;12b-14a      

I       

ideogrammen       

15;5a      

illuminisme       

12;10b,11a      

Instituut       

9;4b-9a   10;4b-5a   12;2a,4,5b,6,8a

J       

jagers, Leidse      

6;15b      

Janus       

7;14,15      

jodendom       

12;12-14a      

K       

katten       

13;12-16a      

Katwijk, sluizen      

9;3,4      

keizerlijk gezag      

13;6      

kindergedichtjes       

2;1-8   6;16a   

Kroesbeek (buiten te Vogelenzang)   

4;11,12      

kunstcatalogus       

11;16      

L       

lesdialoog       

10;9-11      

leunstoel       

15;12      

lithografie-       

14;11      

M       

Meer en Bosch (buiten te Heemstede) 

4;11,12      

memorabilia       

6;13,14      

Muzen, De      

9;15      

N       

nautische kunst      

8;9-12      

neo-classicisme, Nederlands      

12;2      

neologismen       

7;3-6a      

O       

opium       

10;4      

Orangisme       

8;1-9      

orthodoxie, protestantse      

8;1      

P       

papschuitje       

7;15      

peetgeschenk       

7;15      

Pella, Iowa      

6;12a,13a      

penningen       

9;1-13      

piramide       

12;3      

poëziesymposium       

15;16b      

portretten       

9;24*   10;15   

privatissimum, gegeven      

1;6   9;13   

privatissimum, gevolgd      

1;2b-5a      

      

Recensent, De      

10;3b      

Renaissance       

12;10b      

revolutie       

8;1-9      

Romantiek       

9;18   12;13b,14a   

S       

s, korte en lange   

6;9b,10a      

school       

9;13b-18      

schrift       

15;1-6      

silhouetten       

3;1,14      

Spanjaardsgat       

8;10b-12      

Speels Vernuft      

4;6b      

spelling       

9;15b      

staatkunde       

1;10      

staatkundig-gereformeerd ideaal      

9;19a      

standbeelden       

11;14-16      

stem       

15;1-6      

stijlen van het Nederlands, invloed op andere

7;7b,8a      

stijlpatroon       

9;17      

student-auteurs, Leidse      

9;13-19      

studietijd       

1;2-6      

sublieme       

12;2b-7a      

symboliek       

9;3,5      

systhema       

12;13,14a      

T       

taalgebruik       

7;6,7      

taalkunde       

11;6b-9a      

taallessen       

10;8-11      

tekenwerk       

6;15   9;1-13   15;13,14

tekstinterpretaties       

4;6,7a      

theocratisch beginsel      

9;19b      

theses       

1;5      

tuinkoepel       

4;11-13a      

V       

vaccinatie       

9;19      

vaderland, penningen voor het   

9;7      

Vaderlandsche Letteroefeningen, De    

9;14b      

veiling-       

6;10*      

veilingcatalogi       

4;14a      

veilingen       

6;1,2a      

vier-rijkenleer       

13;5,6a      

vignetten-       

1;12-14   2;15   

voetianisme       

8;2a      

voordracht       

12;14b      

voorlezingen Hollandse  taal    

4;15      

Vriend der Waarheid, De   

9;14      

Vriend des Vaderlands, De   

9;15,17b,18a      

W       

waardering       

4;7      

Wageningen, dispuut Willem Bilderdijk   

3;16a      

wassenbeeldenkabinet       

4;10      

wereldstaat       

14;1-7      

woonruimte       

10;4a      

woordvorming en -schepping

7;2-9      

Z       

Zohar       

12;13a