Werk over Bilderdijk

Belangrijke werken over Bilderdijk:

  - R.A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven en werken, 2 dln. (Amsterdam 1891)
  - H. Bavinck, Bilderdijk als denker en dichter (Kampen 1906)
  - J. Smit, Bilderdijk et la France (Amsterdam 1929)
  - J. en A. Romein, 'Willem Bilderdijk. Gefnuikt genie', in: Erflaters van onze beschaving (Amsterdam 1939) III, 170-206
  - J. Bosch red., Mr. W. Bilderdijks briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel 1772-1794 (Wageningen 1955)
  - J. Bosch, H.W. Groenevelt & M. van Hattum red., Mr. Willem Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797 (Utrecht 1988)
  - M. van Hattum red., Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806 (Utrecht 2007)
  - J. Bosch, Mr. Willem Bilderdijk. De ondergang der eerste wareld (Zwolle 1959)
  - D. Nauta, 'Bilderdijk en de kerk', in: Opera minora (Kampen 1961) 139-171
  - Gert Jan Johannes, Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding: van Van Alphen tot Verwey (Amsterdam 1992)
  - Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk, 1756-1831 (Hilversum 1998)
  - R. Honings en P. van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831) (Amsterdam 2013)